Szukaj ofertOferta sprzedaży

Studnia kondensatu przy ujęciu biogazu PE HD spawana ekstruzyjnie z rur PE HD SN 4 i płyt PE.

Cena netto: nie podano


Opis oferty

Firma AMARGO zrealizowała wiele dostaw elementów instalacji biogazu, zwłaszcza w projektach rekultywacji istniejących kwater składowisk odpadów komunalnych.
Dostarczamy od kilku lat w oparciu o indywidualny PROJEKT takie elementy instalacji odgazowującej jak na przykład:
- studnie odgazowujące (obudowa studni z płyty, rury strukturalnej PE HD SN4, króćce, ujęcie, perforowana rura filtrowa, głowica studni, pokrywa obudowy, odpowietrzenie)
- studnie zbiorcze retencyjne kondensatu spawane ekstruzyjnie na bazie płyt PE 300 i rur lub systemowych pierścieni
- indywidualne butelkowe odwadniacze biogazu PE HD
- centralne odwadniacze biogazu
- studnie połączeniowe instalacji ujęcia biogazu, kolektory zbiorcze, rozdzielacze kontenerowe z doprowadzeniem kolektorem zbiorczym do ssawy i układu pomiarowego
- króćce kontrolne, pomiarowe, zasuwy regulacyjne, zaporowe, zawory do pomiaru i regulacji, zaślepki z króćcami odpływu skroplin
- inne elementy według zlecenia.
Zapraszamy do podjęcia kontaktu i przekazania nam opisu i parametrów końcowych potrzebnego urządzenia, produktu czy też wyrobu, a my postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom.

Przykładowe wycinki opisu technicznego przedstawiono poniżej
Przeciętny skład gazu składowiskowego na składowiskach odpadów komunalnych
w Polsce
Lp. Składnik gazu Ilości
1. metan 40-60% objętościowo
2. dwutlenek węgla 20-40% objętościowo
3. tlen / azot 0-40% objętościowo
4. siarkowodór do 500 mg/m3
5. węglowodory aromatyczne do 100 mg/m3
6. chlorowcowęglowodory 20÷100 mg/m3
7. amoniak do 10 mg/m3
8. kwasy organiczne do 5 mg/m3
9. aminy i inne - ślady

Głowice studni odgazowujących będą od góry zabezpieczone obudowami, wykonanymi z rury PEHD ø1000 mm, ze stożkowymi pokrywami PEHD i odpowietrzeniami z rury PE ø75 mm.
Z każdej istniejącej studni odgazowującej, gaz będzie odprowadzany przewodami PE100; PN10; SDR17 ø63 mm do studzienki połączeniowej SP usytuowanej w narożniku wierzchowiny rekultywowanego składowiska.
Do studni połączeniowej SP doprowadzono również cztery przewody PE100; PN10; SDR17 ø63 mm, umożliwiające w przyszłości podłączenie projektowanych studni odgazowujących nowej kwatery składowiska. Przewody te należy ułożyć na wierzchowinie składowiska, pod warstwą trudno przepuszczalną, w warstwie odgazowującej i wyprowadzić je ok. 0,5 m nad skarpę i zaślepić.
Ze studni połączeniowej SP, kolektorem zbiorczym, wykonanym z rury PE100;
PN10; SDR17, ø125 mm, po skarpie składowiska gaz będzie

Szczegóły oferty

  • Dodano: 2010-10-03
  • Stan: Nowy
  • Miejsce produkcji: POLSKA UE
  • Marka: AMARGO BIOGAZ PE HD
  • Warunki płatności: do uzgodnienia
  • Czas dostawy: 3 dni
  • Minimalne zamówienie: 1
  • Zdolności wytwórcze: 185
  • Cena netto: nie podano

Liczba wyświetleń: 1833

Kategoria