Szukaj ofertwww.wielobranzowy.pl

Dodano: 2011-08-16

Kontakt

Liczba wyświetleń: 1224

Oferta sprzedaży

Roundup Randap 360SL 5L dobra cena

Roundup® 360 SL - telefon kontaktowy 509299864

występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowany nalistnie, przeznaczony... Roundup® 360 SL - telefon kontaktowy 509299864

występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich)

Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat 360g /l w postaci soli izopropoloaminowej

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup 360 SL (Randap) jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne poupływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.Środek nie zalega w glebie i jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.

Roundup® 360 SL ma bardzo wiele zastosowań!
pola uprawne
rośliny warzywne
rośliny sadownicze
likwidacja ugorów i odłogów
leśnictwo

Roundup® zwalcza 53 chwasty!

Dodajesz więcej ofert w Targirolne.pl? Załóż konto za darmo