Szukaj firmy


TAKSPOL

Informacje ogólne

Sprzedaż;serwis.MASDZYNY ROLNICZE;MASZYNY LESNE; MASZYNY KOMUNALNE;CZĘŚCI ; SPRZĘT I OSPRZĘT DLA LESNICTWA.-Ciągniki rolnicze od 22KM
● Pługi, agregaty, brony, siewniki
● Kosiarki, prasy, owijarki, przyczepy samozbierające
● Kosiarki bijakowe - mulczery● Wozy asenizacyjne, poidła, beczki do wody● Ładowarki teleskopowe, koparki, ładowacze czołowe
● Rozsiewacze nawozów i opryskiwacze● Rozrzutniki obornika i wapna● Przyczepy – rolnicze i budowlane
● Prasy silosujące – zakiszanie zielonek i ziarna w rękawach
● Pługi do odśnieżania● Ciągniki do prac leśnych oraz profesjonalne zabudowy ciągników● Przyczepy zrywkowe oraz żurawie leśne
● Zabudowy i przyczepy do transportu dłużyc oraz transportu maszyn leśnych● Kleszcze zrywkowe ● Rębaki – napęd od WOM lub własny
● Wciągarki zrywkowe● Chwytaki zrywkowo-załadowcze ; świdry rozłupujące● Równiarki dróg leśnych i poboczy ; zagęszczarki
● Łuparki do drewna ; piły tarczowe ; przerzynarko-łuparki ; systemy pakowania● Łańcuchy zrywkowe, śniegowe do ciągników i maszyn
● Procesory – manipulatory do prac leśnych● Osprzęt do prac leśnych, odzież ochronna i inne