Szukaj firmy


Abrys Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Głównym obszarem działalności ABRYS jest ochrona środowiska i gospodarka komunalna. ABRYS wydaje specjalistyczne czasopisma ogólnopolskie takie jak:
• „Przegląd Komunalny”,
• „Ecomanager”,
• „Recykling”,
• „Czysta Energia”,
• „Wodociągi-Kanalizację”
• „Zieleń Miejską”
• rocznik „Leksykon Techniki Komunalnej”.
ABRYS organizuje szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska . Wiodące tematy konferencji to:
• gospodarka odpadami,
• gospodarka wodno-ściekowa,
• przestrzeń miejska.
Abrys jest organizatorem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.
Dział szkoleń i konferencji świadczy usługi promocyjne i konsultingowe dla firm polskich i zagranicznych. Organizuje imprezy, których głównym tematem jest ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
Dział Analiz i Projektów ABRYS zapewnia:
• Opracowywanie programów ochrony środowiska,
• Sporządzanie raportów z wykonania programu ochrony środowiska,
• Opracowywanie programów usuwania azbestu wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji,
• Wykonywanie projektów budowy oraz rekultywacji składowisk,
• Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
• Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
• Uzyskiwanie decyzji w zakresie ochrony środowiska,
• Opracowywanie operatów wodnoprawnych,
• Opracowywanie wniosków na potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego
• Edukacja ekologiczna